Kiállítók

Good Life with ADHD

Kiállítói dij 100 euró

Zelend Nikoletta SNI SULI tulajdonos

SNI Suli – Kilógunk a sorból! Az egyetlen magyar streaming platform

sajátos nevelési igényű gyermekek szüleinek és pedagógusainak! ADHD, autizmus és a többi.

Megértést adunk, több mint 55 órányi professzionális tartalommal! 

https://snisuli.hu/ – Ahol a speciális normális

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SNI Suli –  We are out of line! The only Hungarian streaming platform for parents and educators of children with special needs!

ADHD, autism and more. We provide understanding with over 55 hours of professional content!

https://snisuli.hu/ – Where special is normal

Kertész Beáta

Örömmel élni! Közhasznú Alapítvány elnöke

Az első SNI képregény írója -Komposztár

Natural Immune Control System ZRT tanácsadója

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Live with joy! President of Public Foundation

The writer of the first SNI comic – Komposztár

Consultant of Natural Immune Control System ZRT

&&&&&&&&&&&

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hullán Gabriella

” Országos Biofeedback és Neurofeedback Független Egyesület – OBNE

Hazánk, bio- és neurofeedback trénereit egyesítő közhasznú civil szervezete.

Célja Magyarországon a felhasználók naprakész informálása, itthoni rászoruló gyermekek tréningjeinek támogatása,

trénereink érdekképviselete és más civilszervezetekkel való együttműködés az SNI gyermekek megsegítése érdekében.”

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Gabriella Hullán

National Biofeedback and Neurofeedback Independent Association – OBNE

A non-profit NGO uniting bio- and neurofeedback trainers of our country.

Its purpose is to provide users with up-to-date information in Hungary, to support the training of needy children at home, to represent the interests of our trainers and to cooperate with other civil organizations in order to help children with special needs.”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mindennapi Pszichológia – “Hiteles pszichológia a mindennapokra”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Betübazár

Logopédia, gyógypedagógia, pedagógia – nálunk mindent megtalál, ami a fejlesztéshez szükséges. Taneszközök, játékok, kreatív szettek színesítik kínálatunkat, hogy mindenki megtalálja, amit kedvel.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Speech therapy, special pedagogy, pedagogy – you can find everything you need for development with us. Educational tools, games and creative sets add color to our offer so that everyone can find what they like.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Princz Petra fejlesztő kuckó Athidaló iskola

2010-ben felvételiztem az ELTE tanító szakára, majd hamar rájöttem, hogy még többet szeretnék tudni a gyermekekről, így 2011-ben már óvodapedagógus szakos hallgató is voltam. 2012-ben szereztem meg első mozgásterápiás végzettségemet és azóta nincs megállás. Számos tanfolyamot, továbbképzést végeztem már el, annak érdekében, hogy minél komplexebben tudjam látni és ellátni a hozzám érkező gyermekeket.

“Egy gyerek, egy tanár, egy könyv és egy toll képesek megváltoztatni a világot.” Malala Yousafzai

Diplomáim megszerzése után döntöttem úgy, hogy munkásságom a gyerekek fejlesztésének szentelem. Dolgoztam Budapesten, Dunakeszin és Siófokon is. Tapasztalatot szereztem egyéni és csoportos fejlesztésekben, terápiákban egyaránt. 2014-ben fogalmazódott meg bennem az Áthidaló Iskola Előkészítő Program gondolata. Évekig dolgoztam ennek elméleti és gyakorlati hátterén, valamint alkalmaztam is az általam összeállított feladatokat egyre több nagycsoportos gyermeknél. Öt évig tökéletesítettük a módszert és a hozzá tartozó egyedi eszközöket. Különösen fontosnak tartom, hogy az órák során a gyerekeket érdekes játékokkal, eszközökkel motiváljuk, felkeltsük figyelmüket és megtartsuk motivációjukat. A tanulás nálunk játék és élmény!

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

In 2010, I was admitted to the teaching major at ELTE, and then I quickly realized that I wanted to know more about children, so in 2011 I was already a student in kindergarten pedagogy. In 2012, I obtained my first qualification in exercise therapy and since then there has been no stopping. I have completed many courses and advanced training in order to be able to see and care for the children who come to me as comprehensively as possible.

A child, a teacher, a book and a pen can change the world.
Malala Yousafzai
After obtaining my diplomas, I decided to devote my work to the development of children. I also worked in Budapest, Dunakesz and Siófok. I gained experience in both individual and group development and therapies. In 2014, I conceived the idea of the Bridging School Preparatory Program. For years, I worked on the theoretical and practical background of this, and also applied the tasks I compiled to more and more children in large groups. For five years, we perfected the method and the unique tools associated with it. I think it is particularly important to motivate the children with interesting games and tools during the lessons, to attract their attention and keep them motivated. Learning with us is a game and an experience!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Unger Ágnes

Évek óta sikeresen alkalmazom dr. A.A. Tomatis módszerét, melyben a hallásészlelés révén lehet fejleszteni különböző készségeket. Meg lehet tanítani a résztvevőknek a hangok pontos megkülönböztetését, mely révén a tanulási nehézségeket, magatartási, figyelmi problémákat lehet csökkenteni. Könnyebbé válik az iskolai zajban a beszédértés, a nyelvtanulás, írás-olvasás, helyesírás. Beindul a beszéd, ill. csökkennek a beszédhibák, az autisztikus tünetek, javul a mozgás, egyensúly, íráskép, feloldódik a mutizmus.

Az ILF neurofeedback tréninget sok területen lehet alkalmazni: szorongás, depresszió, tanulási nehézségek, ADHD, ADD, autizmus spektrumzavar, alvászavar, magatartás problémák. Hosszabb alkalmazása a résztvevők majdnem mindegyikénél jelentős változást hoz, segítséget jelent.

GMP terapeuta, Neurofeedback – ILF, Neurofeedback terapeuta, Tomatis tréner, Budapest, XVII. kerület

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

I have been successfully using Dr. A.A. Tomatis’ method, in which different skills can be developed through auditory perception. It is possible to teach the participants the exact distinction of sounds, which can reduce learning difficulties, behavior and attention problems. In the school noise, it becomes easier to understand speech, learn languages, read and write, and spell. The speech starts, or speech defects and autistic symptoms are reduced, movement, balance, handwriting improve, mutism is resolved.

ILF neurofeedback training can be used in many areas: anxiety, depression, learning difficulties, ADHD, ADD, autism spectrum disorder, sleep disorders, behavior problems. Its longer application brings about a significant change in almost all of the participants and is helpful.

GMP therapist, Neurofeedback – ILF, Neurofeedback therapist, Tomatis trainer, Budapest, XVII. district

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Magyar Biofeedback És Neurofeedback Akadémia, Tudományos Egyesület hivatalos oktatója

és a CogniBion Bio és Neurofeedback Intervenciós Központ szakmai vezetője

Hajnalka Flick

Magyar Biofeedback és Neurofeedback Akadémia az elmúlt évek képzési tapasztalatai és nemzetközi képzési tematika alapján összeállította BioNeuro Akadémia képzési rendszerét. A Biofeedback és Neurofeedback alaptanfolyamok specifikus tudása mellett, szakképzett oktatók segítségével a szükséges anatómiai, élettani és pszichológiai ismereteket is elsajátíthatók. Az alaptanfolyamokra további tanfolyamok és workshopok épülnek. Tanusítványi rendszerünk segíti a trénereket a folyamatos tanulásban és fejlődésben. Képzéseink Hivatalos Felnőttképzések (B/2022/000770) és Semmelweis Egyetem akkreditócióval rendelkeznek. (OFTEX)

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

The Hungarian Biofeedback and Neurofeedback Academy compiled the BioNeuro Academy training system based on the training experiences of the past years and international training topics. In addition to the specific knowledge of the Biofeedback and Neurofeedback basic courses, the necessary anatomical, physiological and psychological knowledge can also be acquired with the help of qualified instructors. Additional courses and workshops are built on the basic courses. Our certification system helps trainers in continuous learning and development. Our trainings are accredited by Official Adult Education (B/2022/000770) and Semmelweis University. (OFTEX)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx