Sponzorok

Good Life with ADHD

Jeruzsálemi Oroszlános rend

A mintegy 3000 éves rend profilja mindenekelőtt az oktatás, tehetség gondozás.  Számukra nem pusztán a tudás átadása számít, hanem az átadás módja is, így az elért eredmények mellett nagy hangsúlyt kap a pedagógiai érzék is, e módon is biztosítva az oktatás megfelelő színvonalát!